VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1.1.2014

Doprava a platba

 

Pro uskutečnění nákupu není třeba se registrovat, ale pro pohodlnější a opakované nákupy se zaregistrujte. Registrovaní zákazníci budou informováni o novinkách a probíhajících akcí a slev.


Doprava a platba

Zvolte způsob platby:

Česká pošta-Balík do ruky ...............................................................................99,-kč

Česká pošta-Balík na poštu..............................................................................99,-kč

Česká pošta-doporučený balík - s platbou bankovním převodem(malé výrobky)................65,-kč


Česká pošta -doporučený balík- s platbou bankovním převodem(velké

výrobky)......99,-kč


DPD-dobírka.....zasíláme jen po ČR ...............99,-kč


DPD- platba předem na účet, jen pro ČR........99,-kč
Pro drobnější zboží(přívěšky,spony do vlasů,náušnice,náramky,prstýnky):

 je poštovné následující:


Česká pošta- doporučená zásilka-s dobírkou..................................................99,-kč


Česká pošta- doporučená zásilka-platba předem na účet..............................65,-kč


Osobní odběr na adrese Jiráskova339, Křenovice .........................................0,-Kč

Balík do ruky
-
Česká pošta garantuje doručení přímo do rukou adresáta již  následující pracovní                              den

Dobírkou  -
 Objednané zboží zaplatíte při převzetí 

Převodem na účet předem  Zásilku po připsání částky na náš účet vyexpedujeme, co nejdříve ale                                                  nejpozději do 3. dne

 

DPD - dobírka......objednané zboží zaplatíte v hotovosti, kurýrovi DPD.

NELZE PLATIT KREDITNÍ KARTOU!


DPD dopravu musíme den dopředu objednat svoz balíku, proto neodesíláme týž den objednávky, ale co nejdříve .


Osobní odběr  Zboží si vyzvednete  na adrese Jiráskova 339 Křenovice po obdržení emailu o připraveném zboží k vyzvednutí
                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 NA SLOVENSKO ZASÍLÁME POUZE NA PLATBU BANKOVNÍM PŘEVODEM PŘEDEM !
                                                                                        

OBJEDNÁVKY A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


Veškeré uskutečněné objednávky na www.zbozizedreva.cz jsou považovány za  ZÁVAZNÉ!

 

Objednáním kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že kupující s nimi souhlasí.

 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že objednané zboží není již k dispozici nebo z jiných důvodů např.(pokud jsou objednací údaje neúplné).V těchto případech Vás budeme neprodleně kontaktovat a dohodneme se na dalším postupu.pokud jste již zaplatili kupní cenu, tuto částku Vám převedeme neprodleně(do 3. pracovních dnů) na Váš účet.

 

Právní vztahy vzniklé uzavřením kupní smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanoveními o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.


Kupující má právo podle §53 ods.6 Občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží .Pokud se kupující rozhodne pro odstoupení v této lhůtě,musí být splněny následující podmínky:

  • zboží musí být na náklady kupujícího doručeno-zasláno na adresu prodávajícího NE DOBÍRKOU!
  • zboží musí být kompletní včetně veškerých doprovodných dokumentů
  • zboží nesmí jevit známky poškození ani nesmí jevit známky neodborného užívání nebo opotřebením(např.musí být  označeno identifikační etiketou zboží.)
  • zboží je možné vyměnit za jinou velikost či barvu,pokud jsou skladem,případně za jiný druh zboží
  • zboží zasílejte vždy na doručovací adresu:Zdeněk Fojtl,Jiráskova 339,Křenovice 68352


1.1 Prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady (záruka za jakost při převzetí dle § 2161 ObčZ). Faktura, paragon za zboží slouží současně jako záruční list. Faktura, paragon je zákazníkovi zasílána v papírové formě spolu se zbožím.

 

 

1.2 Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 ObčZ, může kupující-spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu-spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

 

 

1.3 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím-spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

 

 

1.4 Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, jde-li o vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací či montáží prováděnými kupujícím.

 

 

 

1.5 Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl zákazník upozorněn písemně v kupní smlouvě.

 

 

 

1.6 Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, kupující-jiný subjekt v době šesti měsíců od převzetí. Pro použité zboží strany sjednávají dobu pro uplatnění práv z vadného plnění v trvání dvanácti měsíců od převzetí.

 

 

 

1.7 Pro kupujícího-jiný subjekt se v případě vadného plnění sjednává odchylně od příslušných ustanovení ObčZ následující:

 

  • výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy nikoliv za porušení podstatné,
  • při nepodstatném porušení smlouvy má kupující-jiný subjekt právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny, a to podle volby prodávajícího,
  • při podstatném porušení smlouvy má kupující-jiný subjekt právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.

 

1.8 Pokud zákazník zjistí jiné než zjevné poškození zásilky, které je pravděpodobně způsobeno přepravcem, doporučuje se kontaktovat bez zbytečných odkladů prodejce. Zákazník nesmí se zásilkou nijak manipulovat a musí zajistit uchování obalu, ve kterém mu byla zásilka doručena.

 

 

 

1.9 Reklamaci může kupující uplatnit u prodávajícího prostřednictvím internetových stránek prodávajícího. Prodávající doporučuje kupujícímu následující postup uplatnění reklamace:

 

        (i)  na internetové stránce prodávajícího  www.zbozizedreva.cz a jeho doručením elektronickou poštou prodávajícímu anebo

 

        (ii) dopisem doručeným prodávajícímu, v obou případech kupující přiloží fotodokumentaci poškozeného zboží.

 

 

 

1.10 Prodávající rozhodne o reklamaci kupujícího – spotřebitele ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím – spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě.

 

 


 1.11 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 

Zboží musí být na náklady kupujícího doručeno, popř. zasláno na adresu prodávajícího-                  NE NA DOBÍRKU!!!

 

Po obdržení vráceného zboží vrátí prodávající zpravidla do 2-14 pracovních dnů zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem (na účet/na adresu nevlastníte-li účet).

 

 

 

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.


ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

 

 Objednávky je možné bezplatně a bezdůvodně zrušit do 1 hod od odeslání objednávky.Informujte nás o tom emailem na adrese info@zbozizedreva.cz  , nebo telefonicky na mobil : 774 453 435 nebo 777 643 435
Stačí uvést číslo objednávky nebo jméno a příjmení. Pokud je již objednávka ve stavu odeslána a vyfakturována není možné storno.
 

 

 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Veškeré osobní údaje kupujícího jsou chráněny před zveřejněním a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000sb.Jsou využity pouze pro vyřízení objednávky a pro účely komunikace se zákazníkem.

Provozovatelem e-shopu www.zbozizedreva.cz je:

Fakturační údaje

Zdeněk Fojtl
Jiráskova 339
Křenovice  683 52
mobil: 777 64 34 35
E-mail: info@zbozizedreva.cz
Číslo účtu: 2300857910/2010 Fio Banka
                                                            
JSME PLÁTCI DPH!