REKLAMACE

Kupující má právo podle §53 ods.6 Občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží .Pokud se kupující rozhodne pro odstoupení v této lhůtě.

1.1 Reklamaci může kupující uplatnit u prodávajícího prostřednictvím internetových stránek prodávajícího. Prodávající doporučuje kupujícímu následující postup uplatnění reklamace:

 

        (i)  na internetové stránce prodávajícího  www.zbozizedreva.cz a jeho doručením elektronickou poštou prodávajícímu anebo

 

        (ii) dopisem doručeným prodávajícímu, v obou případech kupující přiloží fotodokumentaci poškozeného zboží.

 

 

 

1.2. Prodávající rozhodne o reklamaci kupujícího – spotřebitele ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím – spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě.

 

 


 1.3. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 

Zboží musí být na náklady kupujícího doručeno, popř. zasláno na adresu prodávajícího

Adresa pro doručení zboží:

Zdeněk Fojtl

Jiráskova 339

Křenovice u Slavkova

68352

NE NA DOBÍRKU!!!

 

Po obdržení vráceného zboží vrátí prodávající zpravidla do 2-14 pracovních dnů zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem (na účet/na adresu nevlastníte-li účet).

 

 

 

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.